Solar-B hjem EIS userguide Vitenskap Operasjon Instrumenter Datasenter Multimedia

Det norske bidraget til Solar-B

Solar-B er et solforsknings-satellitt, som skal studere de ytterste lagene av sola, fra solas overflate, fotosfæren, og ut i den flere millioner grader varme atmosfæren + koronaen. Spesielt viktig er det å knytte forstyrrelser i magnetfeltet i fotosfæren til oppvarmingen av koronaen.

Solar-B satellitten er et samarbeidsprosjekt mellom Japan via Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA), USA, Storbrittania og Norge. Norges bidrag er hovedsakelig gjennom arbeid med instrumentet EUV Imaging Spectrometer (EIS) som bygges ved det britiske Mullard Space Science Laboratory. Den norske deltagelsen er finasiert av Norges Forskningsråd, og foregår ved Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Norges rolle i prosjektet består i å skrive programvare for prosessering, visualisering og analyse av de vitenskapelige data fra EIS instrumentet. Dette arbeidet utføres av Dr. scient Øivind Wikstøl og ledes av professor Viggo H. Hansteen, begge ved ITA. Quick Look programvare
QL/Data analyse programvare utviklet ved ITA/UiO er skrevet i programmeringsspråket IDL og kan lastes kan lastes ned fra Solar Software (SSW)

Oppdatert 26.10.2005 av Øivind Wikstøl