Norsk bidrag Vitenskap Operasjon Instrumenter Datasenter Multimedia Lenker

SOLAR-B

Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA), ved Universitet i Oslo, deltar i det japanske romprosjektet Solar-B. Hovedmålet med dette eksperimentet er å viderutvikle vår forståelse av den ytre solatmosfæren og spesielt koblingen mellom den magnetiske finstrukturen ved solens overflate, fotsofæren, og dynamiske prosesser som skjer i de høyere lagene, dvs i koronaen.

Prosjektet er et samarbeide mellom Japan, USA (NASA) og England. Den japanske romorganisasjonen JAXA står for bygging, oppskyting og drift av satellitten, samt bidrag til de vitenskapelige instrumentene. Instrumentene er utviklet i USA og England. Det norske bidraget er i form av programvare for visualisering og analyse av de vitenskapelige data fra satellitten. I tillegg skal data leses ned på Norsk Romsenters stasjon på Svalbard, og distribueres til europeiske forskere via et datasenter i Oslo. Norge får via sitt bidrag full tilgang på data fra alle instrumentene på Solar-B på lik linje med forskere fra de andre bidragsyterne.

JAXAs (Japanese Aerospace Exploration Agency)
tegning av Solar-B satellitten i polar bane.

Nyheter:

EIS software User Guide
The EIS software User Guide describes how to use the software developed in Oslo for data prosessing, Quick Look (QL), imaging, calibration and analysis of EIS data. The User Guide can be found here.

Øivind Wikstøl holdt et fredagsseminar om SolarB på ITA den 10. september 2004. Du finner kopier av fordraget som pdf-fil her, eller som Quick Time Movie (da får du med animasjonene) her.

Solar-B datasenter til Oslo (20.10.05)
En kontrakt mellom ESA og Norsk Romsenter gir norsk industri og universitetsmiljø oppdraget med å lese ned vitenskapelige data fra Solar-B, samt å distribuere disse videre til europeiske forskere via et Solar-B datasenter, tilknyttet Instituttt for teoretisk astrofysikk i Oslo. Dette er en av de største kontaktene fra ESA til norsk industri og forskning noensinne. Les mer om datasenteret her

EIS-science/EIS-sofware møte (05.01.05)
En til to ganger i året møtes forskere og ingeniører, som er med på å utvikle instrumentet EIS (EUV Imaging Spectrograph) for å diskutere status og veien videre. I Januar 2005 var ITA i Oslo vertskap for solforskere og romingeniører fra Japan, USA, England og Norge. EIS er et av de tre instrumentene på Solar+B, og det instrumentet norge er sterkest involvert i. Les mer om møtet her.


Oppdatert 19.05.2004 av Viggo Hansteen og Øivind Wikstøl